Regulamin Sesja Zdjęciowa

Karolina Błaszkiewicz @karola.fotografkakobiet reprezentant Marketing&Fotografia sp.z.o.o Zyck Polski 62 09-533 Słubice  Nip: 7743286032

zwanym dalej „Fotografem”,

a Tobą, osobą, która zamawia sesję zdjęciową zwanym dalej „Zamawiającym”,

w związku z tym, że Fotograf świadczy usługi fotograficzne, z których Zamawiający chce skorzystać,

po opłaceniu zadatku/opłaty za sesję zostaje zawarta umowa następującej treści:

Zasady ogólne

 
1. Przed rezerwacją terminu wybierasz pakiet sesji i opłacasz go przed wykonaniem sesji zdjęciowej. (Dzięki przesłanemu prez fotograf linku). 200zł pakietu to zadatek (utrzymanie terminu sesji), który nie jest zwracany w razie odwołania sesji.
 

2.  W przypadku rezygnacji klienta, o ile jest to możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny termin sesji, ale nie można go zagwarantować. Wymagany jest co najmniej 48-godzinne powiadomienie o anulowaniu rezerwacji, w przeciwnym razie zadatek przepadnie. 

3. Jeżeli z przyczyn losowych, choroby Fotograf będzie musiał odwołać termin sesji, zostanie zaproponowany alternatywny termin.

4. W mało prawdopodobnym przypadku utraty zdjęć sesyjnych na skutek awarii aparatu, komputera (zawsze robię 2 kopie zdjęć) przed wysłaniem obrobionych zdjęć, odpowiedzialność ogranicza się do ponownego wykonania sesji w innym terminie, ponadto Karola.fotografka.kobiet zaoferuje dodatkowe obrobione zdjęcia w ramach rekompensaty niedogodności.

5. Zdjęcia bez obróbki do wyboru, są wysyłane w programie pixieset.com i służą wyłącznie do podglądu. Żadnego obrazu z arkusza próbnego nie można wycinać, przycinać, robić im zdjęć, kopiować, pobierać, wyświetlać w żaden sposób w innych programach, pokazywać w social media

6. Fotograf zobowiązuje się wykonać  fotografie (w zależności od czasu sesji i współpracy), spośród których Zamawiający będzie mógł wybrać (ilość zdjęć według wybranego pakietu przed sesją), które następnie Fotograf podda obróbce cyfrowej (retusz) i dostarczy Zamawiającemu

7. Czas sesji, ilość stylizacji, stylizacje są uzależnione od pakietu sesji. 

8. Fotograf zapewnia Zamawiającego, że serwis fotograficzny będzie efektem jego działalności twórczej oraz będzie wolny od wad prawnych.

9.Fotograf zobowiązuje się do nieudostępniania wykonanych fotografii osobom trzecim, z zastrzeżeniem możliwości rozpowszechniania fotografii zgodnie regulaminem

10. Ze względu na cas sesji innych klientów, zaleca się punktualne przybycie na sesję, spóźnienie powyżej 15 minut na sesję skraca jej czas trwania. Spóźnienie powyżej 30 min bez informacji może spowodować brak możliwości wykonania pełnej sesji tego dnia. 

11. Na sesji mogą przybywać tylko osoby uczestniczący w sesji po wcześniejszej informacji. Np. przy sesji ciążowej mąż i dziecko są na początku sesji, a później z racji małej ilości miejsca wykonujemy już tylko kadry przyszłej mamy. 

12. Moje studio zawiera wiele drogiego sprzętu, teł, biżuterii. Proszę o kontrolowanie dzieci, gdy nie są fotografowane. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu trzeba będzie wziąć odpowiedzialność finansową. 


Retusz fotografii


1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie ingerować w sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowanych przez Fotografa.

3. O efekcie sesji świadczy przygotowanie do sesji. Manicure, makijaż, fryzura. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że zobowiązania Fotografa nie obejmują jakichkolwiek innych świadczeń poza wskazanymi powyżej, w szczególności  makijażu, fryzury, bielizny


Dostarczenie fotografii

1. W ciągu 7 dni od zakończenia sesji, Fotograf przedstawi Zamawiającemu w formie elektronicznej  fotografie po wstępnej selekcji, wykonane podczas sesji celem dokonania przez Zamawiającego wyboru fotografii, które zostaną następnie poddane obróbce (retuszowi). Będą one tylko wysłane w celu podglądu, z logo, pasami zabezpieczającymi.

2. Zamawiający powinien dokonać wyboru w ciągu 7 dni. Po tym czasie Fotograf wybiera fotografie do obróbki samodzielnie
 (ilość według pakietu)

 

3. Fotograf dostarczy obrobione (po retuszu) fotografie Zamawiającemu w terminie do 30 dni od poinformowania Fotografa o wyborze fotografii przeznaczonych do obróbki oraz po opłaceniu dodatkowych zdjęć


4. Fotograf dostarczy obrobione fotografie pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego podanego podczas rezerwacji sesji. Dostarczenie może polegać na przesłaniu linku umożliwiającego pobranie fotografii na dysk, co oznacza, że fotografie mogą być przechowywane na serwerze zapewnianym przez podmiot trzeci, na co Zamawiający wyraża zgodę.

5. Fotografie zostaną zapisane i dostarczone w plikach rozdzielczości do druku i do internetu.

6. Odbitki, produkty (jeśli wybrany pakiet je zawiera)  będą możliwe do odbioru osobistego pod adresem wskazanym przez Fotografa oraz terminie albo zostaną wysłane pocztą na adres Zamawiającego, zgodnie z wyborem Zamawiającego 

7. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Fotograf nie dostarczy Zamawiającemu tych fotografii, które nie zostały wybrane do obróbki i retuszu. Na życzenie Zamawiającego Fotograf może udostępnić mu również nieobrobione fotografie za ustalonym przez Fotografa dodatkowym wynagrodzeniem.

Prawa autorskie

 

1. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy Fotografie.

2. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z przekazanych mu fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego, co obejmuje niekomercyjne wykorzystanie fotografii, w szczególności wydruk fotografii oraz inna ich reprodukcja na własne potrzeby, udostępnianie fotografii osobom pozostającym w kręgu rodziny i znajomych.

3. Ponadto, Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych(bez korzyści finansowych) w Internecie, w szczególności na osobistych stronach internetowych Zamawiającego oraz w serwisach społecznościowych. Rozpowszechniając fotografie w Internecie, Zamawiający zobowiązuje się, w miarę możliwości, oznaczać Fotografa jako twórcę fotografii.

4. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że jakiekolwiek wykorzystanie fotografii w celach komercyjnych (zarobkowych pośrednio czy bezpośrednio), w szczególności w celu reklamy lub promocji produktów lub usług Zamawiającego lub jakichkolwiek podmiotów trzecich, konkursach wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Fotografa, a udzielenie takowej zgody może zostać uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

5. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie ma prawa do jakichkolwiek ingerencji w otrzymane fotografie, w szczególności do ich obróbki, retuszu, kadrowania, nakładania filtrów.


Udostępnienie wizerunku

1. Podczas sesji zdjęciowej nagrywany jest jej backstage co jest fajną pamiątką dla Ciebie 

 

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Karola.Fotografka.Kobiet oraz Mama Promocji Biznesu (moja druga odnoga firmy marketing dla fotografów) może wykorzystać dowolne zdjęcia z sesji jako próbki prac do promocji biznesowej, do celów instruktażowych, prezentacji studia, materiałów promocyjnych, strony www, udostępniania w internecie, reklamy biznesu 

3. Jeśli jednak nie życzysz sobie, aby Twoje zdjęcia były wykorzystywane w ten sposób, zostaniesz o to zapytany w dniu sesji. Zgodę zawsze w każdym momencie możesz wycofać.

WAŻNE: Jeśli nie akceptujesz warunków umowy, skontaktuj się ze mną w wiadomości prywatnej lub mailowo karola.fotografkakobiet@gmail.com oraz nie opłacaj zamówienia sesji 

Copyright © 2024. Marketing&Fotorgrafia

Podaj dane do zamówienia